Ūkininkai
Jungiasi

Palengvink ūkio administracinę naštą, stiprink ūkį, taupyk brangų laiką – jį skirk sau ir savo šeimai

Stipresni

HIKOS – tai laiko ir energijos resursus optimizuojanti programa. Susistemintos informacijos srautas padeda priimti objektyvius sprendimus, bei gerinti veiklos rezultatus.

HIKOS palengvina ūkio administracinę naštą – taip taupysite brangų laiką, kurį galėsite skirti sau ir savo šeimai.

Paslaugos

PLANAS
“Standart”

700 €+PVM
per metus

Daugiau sėkmingų sprendimų

Ūkininkai gali daugiau – HIKOS komanda kuria jiems standartizuotus technologinius sprendimus. Tai įgalina ūkininkus naudotis žiniomis ir kompetencijomis, kaupti ir išsaugoti patirtį. Platforma atveria naujas galimybes bendradarbiavimui.  


hikos

PLANAS
“Enterprise”

 Individuali kaina € 
per metus

Skaitmenizavimas paprasčiau

Laikas yra svarbiausia, ką turite. Skaitmenizavę ūkį, jo turėsite daugiau. Remdamiesi objektyviais duomenimis, jūs galėsite efektyviau organizuoti ūkinės veiklos procesus, supaprastės duomenų pasiekiamumas ir administravimas.


hikos

Kodėl verta rinktis Hikos?

Daugiau

Mažiau

Paslaugų planai

“STANDART”

“ENTERPRISE”

Resursų analitika pateikia
informaciją apie planuojamus naudoti, sunaudotus resursus, jų kainas lauko, kultūros, valdos ir aplinkos pjūviais. Vartotojui pateikiama suasmeninta informacija grafikuose, lentelėse, kurias jis gali atsisiųsti asmeniniam naudojimui xls formate.

Naudos:

– Planuojami panaudoti, panaudoti resursų kiekiai/ Daugiau galimybių situacijai vertinti
– Informacija nuolat apdorojama ir paruošiama vartotojui/ Mažiau laiko administravimui
– Investicijų valdymas kiekvieno lauko lygiu / Daugiau efektyvių sprendimų rizikoms valdyti

Aplinką gali sudaryti daugiau nei viena valda, kuri yra administracinis vienetas sąnaudoms paskirstyti. Administruokite įvykius vienoje aplinkoje, o duomenis surinkite pagal kiekvieną iš valdų atskirai.

Naudos:

– Viena aplinka sujungia daug juridinių vienetų/ Daugiau paprastumo
– Valdykite kiekvienos valdos sąnaudas/ Daugiau detalumo
– Organizuokite darbus keliais paspaudimais/ Mažiau administravimo sąnaudų

Išmaniosios sistemos pagalba planuokite resursus konkrečiam laukui, veislei, kultūrai. Pasitelkite konsultantų pagalbą pasirenkant auginimo technologijas.

Naudos:

– Tikslesnis agro-technologijų taikymas 
– Greitas prisitaikymas prie besikeičiančių sąlygų / Mažiau laiko aiškintis naujas tendencijas 
– Užduočių planas / Daugiau profesionalios komunikacijos

Keliais  paspaudimais keiskite planuojamus vykdyti darbus į atliktus. Fiksuokite resursų panaudojimą kiekvienam laukui

Naudos:

– Vartotojas pats pasirenka detalumo lygį/ Daugiau sprendimų vartotojui
– Tvarka ir aiškumas standartizuotose procedūrose /Kaupkite žinojimą   
– Veiklos istorija /  Kurkite daugiau vertės 

Lengvai sekite naudojamų cheminių medžiagų, trąšų, sėklų  kiekius, tikslinant nurašymus 

Naudos:

– Resursų panaudojimo faktiniai žurnalai / Daugiau tikslumo nurašymuose
– Patogus likučių paskirstymas / Mažiau klaidų nurašymuose
– Resursų priskyrimas laukui arba kultūrai / Daugiau aiškumo sąnaudose 

Lauko forma – geometrija yra redaguojama su sisteminiais instrumentais vienoje aplinkoje visiems ūkiams. Žemėlapių technologija leidžia  paprasčiau organizuoti informacija.  

Naudos:

– Greičiau, paprasčiau orientuotis / Daugiau patogumo, greitesni sprendimai 
–  Informacija pateikiama geometrijos, spalvų ir skaičių pagalba / Mažiau painiavos
– Informaciniai duomenų rinkiniai  / Pagalbinė informacija žemėlapių sluoksniuose, dirvožemiai, vandens apsaugos zonos, administracinės ribos

Vienoje aplinkoje konsultantas gali administruoti neribotą kiekį ūkininkų, siūlyti jiems problemų  sprendimus, naujas technologijas, bendrauti su ūkininkais – klientais viena kalba, duomenų ir standartų kalba. Vartotojas gali rinktis konsultantą, su kuriuo jis nori bendradarbiauti.

Naudos:

– Konsultantas objektyviau vertina situaciją, remdamasis standartizuotais duomenimis /Daugiau objektyvumo priimat sprendimus
– Reakcija į problemą ir jos sprendimą efektyvesnė, keliais paspaudimas žinomos aplinkybės / Mažiau gaišaties su sprendimais
– Individualūs sprendimai, pagal BBCH, kiekvienai veislei, kiekvienam laukui  / Daugiau individualaus dėmesio

Naujos kartos TELTONIKOS įrenginiai įgalina technologiją duomenis rinkti efektyviau, mūsų algoritmų pagalba juos paverčiame instrumentu

Naudos:

GPS leidžia skaičiuoti laiką, sistemos pagalba laiką sujungiame su veiklos procesais, kas leidžia sukurti naujas galimybes/ GPS – tai daugiau nei judėjimas 

BLUECOIN įrangos pagalba žinome, kuris procesas ir kuriuo laiku atliekamas naudojant GPS. Atliekami darbai fiksuojami be žmogaus pagalbos / Mažiau administravimo 

SLIM ID Technologijos pagalba operacijas atliekantis mechanizatorius automatiškai fiksuoja laiką, kurį jis praleidžia technikoje, minučių tikslumu žinote kiek ir kokių operacijų yra atlikta /  Daugiau objektyvių duomenų 

Sistemos dirbtinio intelekto pagalba informacija apie laukuose atliktus darbus yra surenkama ir grupuojama pagal laiką, darbą, kultūrą. Jei informacija sutampa su planuojamomis atlikti užduotimis, šios užduotys pradedamos vykdyti. Tai leidžia stebėti vykdomų užduočių progresą, galime planuoti užduoties įvykdymo datą. Nesirūpinkite duomenų rinkimu, technologijos tai padarys už jus.

Naudos:

Vartotojui nereikia rūpintis darbų fiksavimu, vykdomos užduotys kaupiamos ir registruojamas sistemos pagalba / Daugiau paprastumo skaitmenizavimo dėka.

Sistema pati rūšiuoja ir administruoja duomenis, pagal; auginamas kultūras,  atliekamus darbus, juos sujungia su planuojamomis atlikti užduotimis  / Mažiau administravimo, 

Nereikalingi specialūs įgūdžiai vartotojui, lengvas ir paprastas administravimas / Daugiau laisvo laiko

Tobulinkite verslo ir gamybos procesus, naudodamiesi šiuolaikiniais instrumentais, tais pačiais, kuriais  naudojasi inovatyviausios, sėkmingiausios kompanijos, tapkite srities lyderiais. Technologijų pagalba valdykite rizikas, didinkite efektyvumą ir pelną.

Naudos:

Valdysite rizikas – anksčiau priimsite reikiamus sprendimus /  Daugiau įžvalgų

Taupysite brangų laiką ir pinigus, atsisakysite vertės nekuriančių procesų /  Mažiau subjektyvumo

Investuokite ten, kur jums sekasi geriausiai, kurkite strategiją remdamiesi sukaupta patirtimi – taip padidinsite pelną ir auginsite verslo vertę   / Daugiau vertės

Misija

Sisteminti žemės ūkio informaciją, padaryti ją naudingą vartotojams

Vizija

HIKOS energijos ir laiko optimizavimo lyderiai

Vertybės

Balansas, po savęs palieku geriau nei radau

Žemės ūkis bei laiko optimizavimo lyderiai

UAB “HIKOS”
Įmonės kodas: 306032221
Adresas: Vito Gerulaičio g. 10-101, LT-08200 Vilnius

info@hikos.eu
www.hikos.eu